Intersnack Bulgaria

Създаване на положително

въздействие

Устойчиво развитие на Intersnack

Corn field in the sunset, a hand in the foreground reaches for a leaf

Нашият подход

Като компания за хранителни продукти нашата дейност засяга живота на много хора в много страни. Ето защо смятаме за неотложно да сведем до минимум отрицателното въздействие и да увеличим положителното въздействие върху хората и планетата. В Intersnack всичко започва с „Отговорно мислене“ – това е една от основните ценности на нашата компания. Ние се придържаме към високи етични стандарти в целия си бизнес и във веригите за доставки.

Запознайте се с нашите четири стълба

Иновации за здравето и вкуса на потребителите

Потребители

Намаляване на въздействието ни върху околната среда

Околна среда

Поемане на социална отговорност в нашите вериги за доставки

Социална отговорност

Постигане на резултати съвместно и в името на нашите служители

Служители

Акценти за устойчивост

75%

от продуктите ни са с естествени аромати

Стремим се да поддържаме "чист" списък на съставките, като използваме само естествени аромати и премахваме всички подобрители на вкуса, изкуствени оцветители или добавени подсладители.

21%

намаляване на емисиите на CO₂

За да направляваме сътрудничеството и да стимулираме постиженията си, разработихме пътна карта за намаляване на отпечатъка ни от CO₂ и потреблението на енергия.

6,000

дребни производители и техните семейства са подпомогнати

Нашата цел е да създадем наистина устойчива верига за доставки, която генерира стойност за всички, като същевременно защитава и подобрява околната среда.

100%

собственост на служителите

Нашите служители са експерти в работата си. Ето защо те трябва да имат пълна отговорност за конкретните задачи, за които отговарят.

Отговорност към потребителя

Иновации

с които да задоволим нарастващото търсене на снакс

"По-здравословните продукти трябва да имат същия, а не почти същия вкус като другите ни продукти. Ние не правим компромис с вкуса."

Това е нашата философия, когато става въпрос за продуктови иновации. С успех - популярността на нашия иновативен чипс от леща се оказа един от най-големите двигатели на растежа на нашия специализиран бизнес.

Lentil Chips

С грижа за околната среда

Опаковки

Принос към кръговата икономика чрез по-добри опаковки

Загрижени сме за нарастването на пластмасовите отпадъци в света и споделяме опасенията на много от нашите потребители по този въпрос. Поради тази причина, разработихме стратегия за опаковане. Нашата цел е в съответствие с амбицията ни за кръговрат: да премахнем всички ненужни опаковки, като същевременно работим за пълна рециклируемост на нашите опаковъчни материали.

View of a hand, holding a sign with a recycling logo

Социална отговорност

Макадамия

Подкрепяме дребни фермерски производители в Малави

"Освен разсада от макадамия, чрез този проект получих ценни знания за най-добрия начин за отглеждане на макадамия."

Като част от нашия ангажимент за устойчиво снабдяване, Intersnack участва в проекти на терен за създаване на по-прозрачни и устойчиви вериги за създаване на стойност.

A woman with pink bobble hat sits in front of a bush with macadamia fruits

Отговорност към служителите

Лидерство

в полза на служителите

За да постигнем ангажираност и съпричастност на служителите, бихме желали истински да развиват своите таланти. Това изисква от нас да се превърнем в лидери, които служат, което означава, че работим за нашите служители, а не обратното.

Bird's eye view: Many colleagues in work clothes stand around a table in a meeting room and analyze figures together

Почтено кашу

Разполагаме с ефективна философия да предприемаме действия там, където можем да окажем въздействие. Работим за по-добро бъдеще за всички участници във веригата за доставки на кашу.

Cashew in a bowl

Устойчиви

партньорства

Оказване на въздействие и стимулиране на промяната

Устойчивото развитие е път, който никой екип или организация не може да измине самостоятелно.

A laughing woman and a man stand in a potato field and examine a potato. The rows of plants are visible in the background.