Intersnack Bulgaria

Отговорност към околната среда

Опаковки

Принос към кръговата икономика

View of a hand, holding a sign with a recycling logo

Загрижени сме за нарастването на пластмасовите отпадъци в света и споделяме опасенията на много от нашите потребители по този въпрос. Поради тази причина, разработихме стратегия за опаковане. Нашата цел е в съответствие с амбицията ни за кръговрат: да премахнем всички ненужни опаковки, като същевременно работим за пълна рециклируемост на нашите опаковъчни материали.

 

Нашето обещание за опаковане

В тази насока разработихме стратегия, която е валидна за цялата компания, за да гарантираме, че ще бъдем по-ефективни в начина, по който използваме опаковките. Нашата цел е в съответствие с амбицията ни за кръговрат: да премахнем всички ненужни опаковки, като същевременно работим за пълна рециклируемост на нашите опаковъчни материали.

Нашето обещание за опаковане е: 

  • Да намалим използваните от нас опаковъчни материали с 10% до 2022 г. в сравнение с 2014 г.
  • Да постигнем 100% рециклируемост на нашите пластмасови потребителски опаковки до 2025 г.
Intersnacks Packaging Pledge

Гъвкави опаковъчни решения

Гъвкавото фолио е високоефективно решение за опаковане, с относително малък отпечатък върху околната среда в сравнение с други видове опаковки. Въпреки че повече от 90% от пластмасовите опаковки на Intersnack вече са гъвкави опаковки, ние непрекъснато търсим начини за по-нататъшно усъвършенстване.

През 2020 г. разработихме стандарт за най-добри практики в опаковането, който постепенно обхваща опаковките на всички продукти. Това вече оказва своя положителен ефект. Използването на гъвкави опаковъчни материали от нас е намаляло с 6% в сравнение с 2014 г., което представлява структурно спестяване на 1200 тона годишно.

Illustration of a flexible chips bag

Работим заедно

Ефективното рециклиране на материали зависи от фактори като местна инфраструктура, ефективно правителствено законодателство, стимули за подобряване на опаковките и потребителски инициативи. Участваме активно в съюзи на заинтересовани страни, публично-частни партньорства и междуотраслови инициативи в подкрепа на развитието на иновативни решения.

Foil wrapped rolls for snack packaging

Инициативата Кръгова икономика за гъвкави опаковки (CEFLEX) 

е сътрудничество между 180 европейски компании, асоциации и организации, представляващи цялата верига на стойността на гъвкавите опаковки.  

KIDV
Нидерландският институт за устойчиви опаковки (KIDV) сформира общност от международни компании за потребителски стоки, която се занимава с рециклирането на гъвкави опаковки.

A logo of the Netherlands Institute for Sustainable Packaging (KIDV) and The Circular Economy for Flexible Packaging (CEFLEX)
Icon of a leaf

С грижа за

околната среда

Стремим се да намалим въздействието върху околната среда в цялостната си дейност и веригите на доставки, и да насърчаваме устойчиви селскостопански практики.

Още истории за устойчиво развитие

Иновации

с които да задоволим нарастващото търсене на снакс

A woman with pink bobble hat sits in front of a bush with macadamia fruits

Макадамия

Подкрепяме дребни фермерски производители в Малави

Bird's eye view: Many colleagues in work clothes stand around a table in a meeting room and analyze figures together.

Лидери, които служат

За да постигнем ангажираност и съпричастност на служителите, бихме желали талантите на нашите служители да се развиват истински.