Intersnack Bulgaria

Политика за поверителност

Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и като взехме предвид стремежа на „Интерснак България“ ЕООД да изпълнява стриктно всички свои задължения, произтичащи от приложимата национална и европейска нормативна уредба в областта на обработването и защитата на личните данни, и като оценихме, че за Вас е важно по какъв начин се използват личните Ви данни и като оценяваме важността на защитата на поверителността на данните Ви, Ви информираме за следното: 

Ние, "Интерснак България" ЕООД зачитаме поверителността на потребителите на нашия уебсайт. Вярваме, че внимателното и акуратно боравене с лична информация от потребителите е особено важно в Интернет. Това означава: ние се ангажираме да обработваме личните Ви данни въз основа на тези разпоредби за защита на данните по всяко време с най-голямо внимание, с най-голямо чувство за отговорност и в съответствие със съответните разпоредби за защита на данните. 

По-долу бихме искали да ви дадем кратък преглед на начина, по който обработваме личната информация.  

Следващата информация се отнася изключително за уебсайта на www.intersnack.bg и неговите подстраници. 

Забележка за родители/законни настойници 

Като част от нашите интернет дейности, ние отдаваме голямо значение на информирането на деца и младежи на възраст под 18 години, които се нуждаят от разрешението на родителите си, преди да разкрият своята лична информация. 

Ако разберем, че такива данни са ни предадени без съгласието на родителите или други законни настойници, ние ще ги изтрием незабавно. По този начин ние зависим от съответната информация от Вас като родители или законен настойник. 

В този контекст призоваваме родителите и настойниците да наблюдават използването на интернет от децата им и да говорят с децата си за безопасното и отговорно използване на личните им данни в Интернет. 

1. Отговорен орган за обработката на лични данни е:

Интерснак България ЕООД
гр. София, п.к. 1505
България
Тел.: +359 2 948 69 69
Факс: +359 2 944 24 94

E-mail: gdpr@intersnack.bg 

2. Лични данни 

"Лични данни" са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (по смисъла на Общия регламент за защита на данните). Събираните от нас лични данни варират в зависимост от целта на събирането им и продукта или услугата, които Ви предоставяме. 

 • Лични данни за контакт, като например Вашето име, имейл адрес, физически адрес и телефонни номера; 
 • Детайли за логин в акаунта, като например Вашия потребителски идентификатор, потребителско име и парола на имейл. Тези детайли са необходими за създаването на личен потребителски акаунт на една от нашите онлайн общности; 
 • Комуникация с нас, която може да включва детайли за нашите разговори по чат, обслужваща линия и/или линии за обслужване на клиенти; 
 • Демографската информация, като например Вашата възраст и предпочитания за стила на живот. Предпочитанията за стила на живот може да включват Вашето предпочитание към някои от предлаганите от нас продукти и Вашите интереси, свързани с въпросните продукти; 
 • Хронология на браузъра, като например посетени страници, дата на посещение, местонахождение при посещение и IP адрес; 
 • Запитвания за допълнителна информация; 
 • Когато трябва да обработим лични данни, за да предоставим нашите услуги, ние изискваме от нашите клиенти да предоставят необходимата информация относно използването им на други заинтересовани лица (като членове на семейството); 
 • Когато дадено лице се свърже с нас с въпрос, оплакване, коментар или обратна връзка (като име, данни за контакт и съдържание на комуникацията). В тези случаи лицето контролира личните данни, споделени с нас, а ние използваме данните само за да отговорим на запитването и да разгледаме въпроса по подходящ начин. Личните данни, посочени по-горе, могат да включват име, име на работодател, позиция, телефон, имейл и други бизнес контакти; 
 • Обработваме лични данни на посетители на уебсайта ни, като се основаваме на законния ни интерес да осъществяваме нашата дейност на пазара или съгласието, ако субектът на лични данни е бил помолен да изрази такова. Например, ако искаме да сме сигурни, че маркетингът ни е подходящ за конкретни лица, може да обработим личните данни, за да изпратим подходяща за тях комуникация. 
 • Освен това, ние можем да събираме и косвено лични данни за вас, когато: 
 • споделяте съдържание на страници на социални медии, уебсайтове или приложения, свързани с наши продукти или в отговор на наш промоционален материал на социални медии; или 
 • ние четем или събираме лични данни за вас, като за целта четем информация, получена от други уебсайтове (например, може да публикуваме обява на уебсайт на трета страна и, когато вие кликнете на тази обява, ние може да получаваме информация за Вас и други посетители на уебсайта с цел да измерим обсега и успеха на тази обява). 

3. Събиране, обработка и използване на инвентарни данни 

Инвентарните данни са данни, които предоставяте на нашия уебсайт, за да се регистрирате за използване на нашите оферти и които обработваме, за да можем да предоставим услугите, които сте поискали (правно основание чл. 6, пар. 1, т. а) от Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД, GDPR). 

3.1. Участие в промоции или състезания 

Някои от промоциите и състезанията, в които можете да участвате чрез страницата на intersnack.bg, изискват регистрация, за да участвате. Когато участвате в тези кампании или състезания, ще бъдете помолени да предоставите Вашето собствено и фамилно име, улица и домашен номер, Вашия имейл адрес и всякакви други лични данни. Ние обработваме тези данни само дотолкова, доколкото това е необходимо за изпълнение на поетите задължения във връзка с кампаниите и състезанията. Тези данни няма да бъдат използвани за други цели без изрично, отделно съгласие от Ваша страна. Подробности за процеса и вида на съответните кампании или състезания, както и обхвата на данните, обработвани за тези цели, могат да бъдат намерени в условията за участие в отделните кампании и състезания. 

Приемаме, че всеки от Вас предоставя само свои лични данни, които са актуални към момента на тяхното предоставяне. Всяко лице декларира, че данните са негови и предоставя същите доброволно и по собствена воля. Интерснак не носи отговорност за събиране и законосъобразно обработване на данни на трети лица, които са посочени от Вас при посещението Ви на нашия сайт. 

3.2. Форма за контакт 

На страницата на intersnack.bg ние Ви предоставяме форма за контакт, която можете да използвате, за да ни изпратите Вашите въпроси, предложения, искания или дори Вашата критика. За да се свържете с нас, използвайки този формуляр, трябва да въведете Вашето име, Вашият имейл адрес и съобщението, което искате да ни изпратите. Тези данни се съхраняват от нас и се предават на нашите представители за обслужване на клиенти, за да отговорят на Вашите запитвания. Изтриваме данните, натрупани в този контекст, след като съхранението вече не се изисква за тази цел, най-късно след 365 дни, освен ако няма различни законни права и задължения за съхранение. 

4. Обработка на данни при достъп до intersnack.bg (данни за използване) 

Ние използваме Вашите данни, за да оптимизираме нашите онлайн оферти и да направим Вашето посещение на нашия уебсайт още по-удобно, индивидуално и сигурно. 

4.1. Регистрационни файлове 

Ако използвате уебсайта само за информационни цели, т.е., ако не се регистрирате или не ни предоставите информация по друг начин, само данните, които вашият браузър автоматично предава на сървъра, на който се хоства съдържанието, се съхраняват в така наречените регистрационни файлове и при необходимост се обработват. Когато разглеждате нашия уебсайт, ние събираме следните данни, които са технически необходими, за да Ви покажем нашия уебсайт и да гарантираме стабилност и сигурност (правно основание е член 6, пар. 1 буква е) от от Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД, GDPR) : 

 • IP адрес на искащия компютър 
 • Дата и час на заявката на сървъра 
 • URL адрес на съответния достъп до уебсайта 
 • Ако е приложимо URL на уебсайта, от който потребителят е осъществил достъп до уебсайта, до който е достъпен 
 • Име на искания файл 
 • Страница, от която е поискан файлът 
 • Състояние на достъпа на уеб сървъра (файлът е прехвърлен, файлът не е намерен, командата не е изпълнена и т.н.) 
 • Тип браузър и версия 
 • Операционна система на използвания терминал 
 • Количеството прехвърлени данни 

Събирането на тези данни се извършва изключително в анонимна форма, така че събраните данни не позволяват да се правят изводи за конкретни лица. Тези данни не се обединяват с други източници на данни, които биха могли да се отнасят до човек. Ако е необходимо, данните ще бъдат оценени за статистически цели и автоматично изтрити след четири седмици. 

Сървърите, на които се хоства intersnack.bg, на които се съхраняват личните данни, обработвани, когато посетите нашия уебсайт, се намират в София, България и се управляват от доставчик на хостинг услуги. 

4.2. Бисквитки и други технологии 

Нашият уебсайт използва така наречените „бисквитки“. Бисквитката е малък файл с данни, който се прехвърля към Вашия компютър, когато сърфирате в уебсайта. Бисквитката може да съдържа само информация, която ние изпращаме на Вашия компютър и чрез която получаваме определена информация - с нея не могат да се четат лични данни. Тази информация включва по-специално типа на вашия браузър и неговата версия, URL потока на кликване (т.е. кои уебсайтове сте посетили и в какъв ред на нашия уебсайт), датата и часа на посещението Ви при нас и номера на бисквитката. Когато използваме бисквитки и те са приети от Вас, ние не получаваме достъп до Вашата лична информация, а чрез бисквитките единствено можем да идентифицираме Вашия компютър. Чрез бисквитките не можем да направим никакви заключения относно Вашата самоличност, а генерираме единствено анонимна информация. Използваме само така наречените „свързани със сесията“ бисквитки: Те не остават на Вашия компютър. Ако напуснете нашия уебсайт, временната бисквитка също ще бъде изхвърлена. С помощта на събраната информация можем да анализираме моделите и структурите на използване на нашия уебсайт и да оптимизираме уебсайта, като подобрим съдържанието или персонализирането и опростим използването му. Ние не задаваме постоянни бисквитки, които да се запазват във Вашия браузер след напускане на нашия уебсайт. 

Повечето браузъри (например Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari и др.) приемат бисквитки по подразбиране. Можете да разрешите или забраните временни и съхранени бисквитки независимо един от друг в настройките на браузъра. Ние обаче изрично посочваме, че някои функции не са достъпни за Вас на нашия уебсайт и че някои уебсайтове може да не се показват правилно, ако деактивирате бисквитките. 

Ние уважаваме Вашата поверителност. 

Използваме бисквитки и скриптове, които улесняват използването на този сайт и получаваме информация за поведението на потребителите на този сайт. Ако бисквитката или скриптът не са необходими за работата на уебсайта, можете да изберете кои бисквитки и скриптове да използваме. Тези бисквитки се активират само след като дадете изричното си съгласие. 

Можете да намерите повече информация за бисквитките в нашата  политика за поверителност. Можете да оттеглите своето съгласие за използването на бисквитки и скриптове по всяко време. 

Бисквитките са малки текстови файлове, които се използват от уебсайтовете, за да направят потребителското изживяване по-ефективно. 

Съгласно закона можем да съхраняваме бисквитки на вашето устройство, ако те са абсолютно необходими за работата на този сайт. Нуждаем се от Вашето разрешение за всички други видове бисквитки. 

Този сайт използва различни видове бисквитки. Някои бисквитки се поставят от трети страни, които се появяват на нашите страници. 

Моля, включете идентификационния номер и датата на съгласието си, когато се свързвате с нас относно вашето съгласие. 

Вашето съгласие се отнася за следните домейни: www.intersnack.bg 

Текущото ви състояние: Разрешаване на бисквитки (задължително , маркетинг).  

Променете съгласието си  |  Оттеглете съгласието си 

Необходимо (2) 

Необходимите бисквитки помагат да се използва уебсайт, като се активират основни функции като навигация на страници и достъп до защитени области на уебсайта. Уебсайтът не може да функционира правилно без тези бисквитки. 

 

ИмеДоставчикПредназначениеПроцедураТип
CookieConsentCookiebotЗапазва състоянието на съгласие на потребителя за бисквитки в текущия домейн. Една годинаHTTP бисквитка
PHPSESSIDwww.intersnack.bgПоддържа състоянията на потребителя за всички заявки за страници. сесияHTTP бисквитка

 

4.3. Уеб анализ с Google Analytics 

Този уебсайт не използва услугата за анализ Google Analytics от Google Inc. („Google“).  

4.4. Използване на приставки за социални медии и нашето присъствие в социалните медии 

В момента сме активни в следните социални медии и използваме следните приставки за социални медии: Facebook и Google. Можете да разпознаете доставчика на приставката по първата й буква или логото на съответния бутон на страниците на intersnack.bg. Даваме Ви възможност да използвате бутона за директна комуникация с доставчика на приставката. Използваме така нареченото решение с два клика. Това означава, че когато посетите нашия сайт, никакви лични данни първоначално не се предават на доставчиците на приставки. Само ако кликнете върху маркираното поле (бутон/иконка) и по този начин го активирате, доставчиците на приставки ще получат информацията, че сте имали достъп до съответния уебсайт на нашата онлайн оферта. 

За нашата страница във Facebook, Facebook ни предоставя информация за това как посетителите използват нашата страница (така наречените „Page Insights“). Ние и Facebook Ireland Limited („Facebook“) носим съвместна отговорност за обработката на данните на Page Insights съгласно закона за защита на данните и сме сключили съответно споразумение (съгласно чл. 26 от Общ регламент за защитата на данните, ОРЗД, GDPR). Основното съдържание на това споразумение, което е от значение за Вас, е: Facebook поема основната отговорност за обработката на данните от Insights съгласно Общ регламент за защитата на данните, ОРЗД и за спазването на всички приложими ОРЗД задължения във връзка с обработката на данни от Insights (включително, но не само, относно изпълнението на правата на субекта на данните). В края на този раздел ще Ви покажем къде можете да намерите допълнителна информация за обработката на данни от Facebook. 

В противен случай нямаме влияние върху събраните данни и операциите по обработка на данните, нито сме наясно с пълния обхват на събирането на данни, целите на обработката или периодите на съхранение. Също така нямаме информация за изтриването на данните, събрани от доставчика на приставки. 

Доставчикът на приставки съхранява събраните данни за Вас като профил на използване и ги използва за реклама, проучване на пазара и / или дизайн, базиран на нуждите на своя уебсайт. Подобна оценка се извършва по-специално (също и за потребители, които не са влезли в системата), за да се покаже реклама, основана на нуждите, и да се информират други потребители на социалната мрежа за Вашите дейности на нашия уебсайт. Имате право да възразите срещу създаването на тези потребителски профили, въпреки че трябва да се свържете със съответния доставчик на приставки, за да упражните това право. 

Чрез нашите присъствия в социалните медии и приставките Ви предлагаме още по-привлекателна гама от информация за нашите продукти и възможността за взаимодействие със социалните мрежи и други потребители, така че да можем да подобрим нашата оферта и да я направим по-интересна за Вас като потребител. Правното основание за използването на потребителски данни и приставки е член 6, пар. 1 т. 1, буква е) от Общ регламент за защитата на данните, ОРЗД. 

Данните се предават независимо дали имате акаунт при доставчика на приставки и сте влезли там. Ако сте влезли с доставчика на приставки, Вашите данни, събрани от нас, ще бъдат присвоени директно към Вашия съществуващ акаунт при доставчика на приставки. Ако натиснете активирания бутон и например свържете страницата, доставчикът на приставки също запазва тази информация във Вашия потребителски акаунт и я споделя публично с Вашите контакти. Препоръчваме Ви да излизате редовно след използване на социална мрежа, но особено преди да активирате бутона, ако искате да избегнете присвояване на Вашия профил с доставчика на приставки. 

Допълнителна информация за целта и обхвата на събирането на данни и тяхната обработка от доставчиците на социални медии и приставки може да се намери в декларациите за защита на данните на тези доставчици, изброени по-долу. Там ще намерите и допълнителна информация за Вашите права в това отношение и опции за настройка за защита на поверителността Ви. 

Адреси на съответните доставчици на приставки и URL адрес с тяхната информация за защита на данните: 

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Пало Алто, Калифорния 94304, САЩ; http://www.facebook.com/policy.php ; Допълнителна информация за събирането на данни: http://www.facebook.com/help/186325668085084 и http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications . Facebook се представи в EUUS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework . 

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, Калифорния 94043, САЩ; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de . Google се представи в Щит за поверителност между ЕС и САЩ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework . 

5. Вашите права 

Вие имате следните права спрямо нас по отношение на личните Ви данни: 

5.1. Право на информация  

5.2. Право на коригиране, ако:  

 • смятате, че личните данни, които притежаваме за Вас, са неверни; или 
 • личните данни не се обработват законно, но вместо да бъдат изтрити, Вие бихте предпочели да ограничим обработването им; или 

5.3. Право на изтриване, ако: 

 • Вашите лични данни вече не са необходими във връзка с целите, за които сме ги събрали; или 
 • оттеглите съгласието, което преди това сте ни дали за обработката на Вашите лични данни, и вече няма законово основание за обработването на въпросните лични данни; или 
 • изразите пред нас възражението си срещу обработването на Вашите лични данни за директни маркетингови цели; или 
 • изразите пред нас възражението си срещу обработването на Вашите лични данни за легитимните интереси на Интерснак (като например подобряване на цялостното потребителско изживяване на уебсайтове); 
 • личните данни не се обработват законно; или 
 • Вашите лични данни трябва да бъдат изтрити с оглед съблюдаването на закона. 
 • Ако събираните от нас лични данни вече не са необходими за никакви цели и законът не ни задължава да ги запазим, ние ще направи всичко възможно да ги изтрием, унищожим или да ги деидентифицираме завинаги. 
 • Ние ще съхраняваме Вашите лични данни за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са били събрани данните, както е описано в тази Декларация за защита на поверителността на данните. Като общо правило съхраняваме данните - до постигане на целта, за която са събрани, окончателното уреждане на всички финансови отношения и/или изтичане нормативно определените минимално изискуеми срокове, предвидени в действащото законодателство: Закона за счетоводството, - Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за частната охранителна дейност, Закона за задълженията и договорите и други закони, в които е предвиден минимален срок за съхранение (например ведомостите за заплати се съхраняват за - - срок от 50 години, документите за данъчен контрол за срок от 10 години и т.н.). 
 • При изменения в националното законодателство, касаещи посочените по-горе срокове, ние ще се съобразим с действащите нормативни изисквания. 

5.4. Право на ограничаване на обработката, ако: 

 • ние вече не се нуждаем от Вашите лични данни за целите, за които сме ги събрали, но Вие изисквате данните с цел завеждането, упражняването или защитата на съдебни искове; или 
 • Вие сте възразили на обработването на вашите лични данни и очаквате потвърждение за това дали интересите ви във връзка с подобно възражение имат преимущество пред легитимните основания за обработването на данните Ви. 

5.5. Право на възражение срещу обработка, ако:  

 • не можем да докажем непреодолими законооснователни причини за обработването или за установяването, упражняването или защитата на правни искове. 

5.6. Право на преносимост на данни

Вашите лични данни са преносими. Това означава, че те могат да бъдат премествани, копирани или предавани по електронен път. Все пак, това право е приложимо само, когато: 

 • Обработването е въз основа на Вашето съгласие.
 • Обработването се извършва във връзка с изпълнението на даден договор.
 • Обработването се извършва посредством автоматизирани средства. 

За да упражните тези права, моля използвайте нашата контактна форма

Също така имате право да подадете жалба до надзорния орган за защита на данните относно обработката на Вашите лични данни от нас. Адресът за подаване на жалба до Комисия за защита на личните данни е: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2. 

6. Възражение или отмяна срещу обработването на вашите данни 

Ако сте ни дали съгласието си за обработката на лични данни, можете да го направите по всяко време, без да посочвате причини по имейл на gdpr (at) intersnack.bg или чрез контактната ни форма. Ефектите от отмяната са ограничени до съхранението и използването на лични данни, които не обработваме въз основа на други правни основания. 

Ако основаваме обработването на Вашите лични данни на претегляне на интереси (член 6, пар.1 т. 1, буква е) от Общ регламент за защитата на данните, ОРЗД), можете да напишете възражение срещу обработката. Такъв е случаят, ако обработваме Вашите данни за маркетингови цели без Вашето предварително съгласие или, по-специално, ако обработката не е необходима за изпълнение на договор с Вас, който споменахме в контекста на горните описания на функциите. 

Можете да възразите срещу обработката на данни с маркетингови цели, без да посочвате причини. 

Във всички останали случаи Ви молим да обясните причините, поради които не трябва да обработваме Вашите данни, както сме направили. В случай на Ваше обосновано възражение, ние незабавно ще ограничим по-нататъшната обработка на данни, ще проверим ситуацията и ще спрем или коригираме обработката на данни, или ще Ви посочим нашите непреодолими законни интереси, въз основа на които ще продължим да обработваме. 

7. Връзки към други уебсайтове 

Ако нашият уебсайт съдържа връзки към други уебсайтове, ние изрично посочваме, че нямаме влияние върху тяхното съдържание или как те обработват Вашите данни и не носим отговорност за тях. Ето защо препоръчваме, когато посещавате която и да е друга страница, да се уверите, че сте съгласни с техните разпоредби за защита на данните и други насоки. 

Ако установите, че нашият уебсайт съдържа линк към страница, чието съдържание - независимо от това - трябва да се счита за поне съмнително, ще сме Ви много благодарни, ако ни уведомите чрез контактната форма

 

8. Други

8.1. Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на Google Analytics (с функция за анонимизиране) 

Този уебсайт не използва услугата за анализ Google Analytics от Google Inc. („Google“).  

8.2. Разпоредби за защита на данните за прилагането и използването на Google AdWords 

Този уебсайт не използва услугата AdWords на Google Analytics от Google Inc. („Google“).  

8.3. Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на YouTube 

Този уебсайт не използва приложението YouTube на Google Inc. („Google“).   

Кaк да се свържете с нас? 

Ако имате някакви въпроси, коментари или оплаквания относно настоящата Декларация за защита на поверителността на данните или обработването на Вашите лични данни, моля свържете се с нас и с отговорните лица за защитата на данните Ви чрез нашата страница за контакт или с длъжностното лице по защита на личните данни на следния имейл: gdpr (at) intersnack.bg  

  

Тази Декларация за защита на поверителността на данните е актуализирана за последен път на 01.09.2022 г.