Intersnack Bulgaria

Социална

отговорност

Стремим се към устойчиви вериги за доставки, които създават стойност и опазват околната среда.

A field at sunset

Нашите продукти и услуги се доставят от цял свят чрез голяма и разнообразна система от вериги за доставки. В тази сложна мрежа, нашата стратегия за устойчиво снабдяване "Купуване в бъдещето" показва начина, по който вдъхновено изграждаме капацитет, подобряваме качеството на живот и подобряваме околната среда в страните и общностите, от които се снабдяваме с нашите продукти.

Основни дейности

Нашите вериги за доставка на ядки обхващат целия свят, докато всички сортове картофи, които използваме, се доставят директно от ферми разположени на около 150 км от нашите фабрики. Работейки с нашите доставчици и партньори, ние придобиваме знания, изграждаме капацитет, ефективност и рентабилност в нашите вериги за доставки. През 2020 г. работихме по проекти с 6000 дребни земеделски производители, за да помогнем за подобряване на техния поминък.

Illustration Focus of Social responsibility

Напредък до момента

100%

от приоритетните ни доставчици

са подписали Политиката ни за отговорно снабдяване

100,000

работници

заети във веригата ни за доставки работят в работна среда, оценена от независим източник.

6,000

дребни производители

и техните семейства са подпомогнати от нас

Отговорно снабдяване

Нашата Политика за отговорно снабдяване изисква от доставчиците ни да спазват местните изисквания и да гарантират достойни условия на труд в своите вериги за доставки. Ние искаме нашите доставчици по целия свят да бъдат оценени спрямо ETI Base Code, международно признат кодекс на трудовата практика. За да гарантираме спазването на изискванията, използваме методологията за социален одит SMETA, разработена от Sedex, която се извършва от независим източник.

Illustration Checklist

Пример за подражание във Виетнам

Intersnack Cashew Company (ICC) разполага с пет фабрики в Индия и Виетнам. Преработката на кашу се състои от много различни етапи и е много трудоемка. Едно от важните постижения на ICC е създаването на "преработка под един покрив", което означава, че основните етапи на преработката на суровината се извършват под един покрив, вместо да бъдат разпръснати в мрежа от по-малки преработвателни предприятия. Класификацията на кашуто в предприятието подобрява проследимостта, безопасността на нашите служители и качеството на храната.

Illustration Vietnamese Farmer

Почтено кашу

Разполагаме с ефективна философия да предприемаме действия там, където можем да окажем въздействие. Работим за по-добро бъдеще за всички участници във веригата за доставки на кашу.

Cashew in a bowl

Социална отговорност

Макадамия

Подкрепяме дребни фермерски производители в Малави

"Освен разсада от макадамия, чрез този проект получих ценни знания за най-добрия начин за отглеждане на макадамия."

Като част от нашия ангажимент за устойчиво снабдяване, Intersnack участва в проекти на терен за създаване на по-прозрачни и устойчиви вериги за създаване на стойност.

A woman with pink bobble hat sits in front of a bush with macadamia fruits