Intersnack Bulgaria

С грижа за

околната среда

Глобалните екологични предизвикателства са заплаха както за хората, така и за планетата.

Hands holding freshly harvested potatoes

Много от тези предизвикателства са взаимосвързани. Хранителните отпадъци, например, представляват 8% от общите емисии на парникови газове в света. Това е от особено значение за нашия сектор. В световен мащаб приблизително една трета от произведената в света храна се превръща в отпадъци. В свят, в който много хора са гладни и недохранени, това е както екологична, така и човешка трагедия.

Основни дейности

Усилията ни за опазване на околната среда са насочени към минимизиране на отпадъците в нашето производство, особено на опаковките и хранителните отпадъци, и към намаляване на нашия CO₂ отпечатък чрез намаляване на потреблението на енергия.

Тъй като голяма част от нашия екологичен отпечатък се формира във веригата на доставки, ние си партнираме с доставчиците си, за да разширим нашите дейности и положителното въздействие, което можем да окажем във веригата на доставки. Като отстраняваме отпадъците и загубите на всяка стъпка по пътя, ние сме в състояние да допринесем допълнително за кръговата икономика.

Illustration Core Focus on Environmental Activities

Напредък до момента

21%

намаляване на емисиите на CO₂

в сравнение с 2010 г.

6%

намаляване

на опаковъчния материал спрямо 2014 г.

0%

хранителни отпадъци

в производството ни през 2020 г.

17%

намаляване на водата

в производството на чипс спрямо 2014 г.

Нашето

обещание за опаковане

Нашата цел е в съответствие с амбицията ни за кръговрат: да премахнем всички ненужни опаковки, като същевременно работим за пълна рециклируемост на нашите опаковъчни материали.

В тази насока разработихме стратегия, която е валидна за цялата компания, за да гарантираме, че ще бъдем по-ефективни в начина, по който използваме опаковките.

Employee transporting a pallet of packages

Намаляване на отпечатъка ни от CO₂

На база на Парижкото споразумение, си поставихме за цел да намалим емисиите на CO2 в производството ни с 30% до 2025 г. в сравнение с 2010 г. Разработихме пътна карта за намаляване на емисиите на CO2 с ясен фокус върху областите, в които можем да окажем най-значително въздействие. До 2020 г. постигнахме намаление от 21%.

Illustration CO2 Cloud

Намаляване на хранителните отпадъци до нула

Гордеем се, че успяхме да намалим хранителните отпадъци в собствените си фабрики до 0%. През 2020 г. всички годни за консумация остатъчни продукти бяха оползотворени, основно като храна за животни, компостиране и рециклиране.

Illustration of a famer with a box of potatoes in his hand

С грижа за околната среда

Кръгова икономика

Принос към кръговата икономика чрез по-добри опаковки

Загрижени сме за нарастването на пластмасовите отпадъци в света и споделяме опасенията на много от нашите потребители по този въпрос. Поради тази причина, разработихме стратегия за опаковане. Нашата цел е в съответствие с амбицията ни за кръговрат: да премахнем всички ненужни опаковки, като същевременно работим за пълна рециклируемост на нашите опаковъчни материали.

View of a hand, holding a sign with a recycling logo