Intersnack Bulgaria

Устойчиви

партньорства

Оказване на въздействие и стимулиране на промяната

Устойчивото развитие е път, който никой екип или организация не може да измине самостоятелно.

Two people standing on a field

Стремим се към трайно положително въздействие в нашата дейност и вериги за доставки. Посредством различни партньорства се ангажираме непрекъснато да подобряваме и въвеждаме иновации в начина си на работа, за да намалим отпечатъка си и да допринесем за устойчиво бъдеще за следващите поколения.

Чрез активното си участие в многостранни инициативи в различни сектори на икономиката, успяваме да увеличим въздействието си и да постигнем трансформация на сектора на хранителни стоки, като помагаме за преодоляване на първопричините за различни проблеми.

Работейки с нашите доставчици и партньори, ние изграждаме знания, капацитет, ефективност и рентабилност в нашите вериги за доставки. 

Някои от секторните инициативи, в които участваме активно, включват:

 

ComCashew

Инициативата ComCashew е проект, който има за цел да постигне устойчиво намаляване на бедността чрез повишаване на конкурентоспособността на африканските дребни производители на кашу, преработватели и други участници във веригата на стойността.

Com Cashew Logo

Етична търговия Норвегия

Етична търговия Норвегия (Ethical Trade Norway) е инициатива, която извърши оценка на правата на човека в преработвателната промишленост за кашу във Виетнам. Intersnack е участник в работната група по кашу и участва в програмата за обучение на преработватели и земеделски производители във Виетнам.

Ethical Trade Norway Logo

Инициатива за устойчиви ядки (SNI)

Sustainable Nut Initiative (SNI) е подготвителна платформа за сътрудничество, където Intersnack е сред основателите и която се ангажира за по-устойчив сектор на ядките. Тя има за цел да създаде подход, който надхвърля сертифицирането и оценките на риска, за да се справи с бъдещите проблеми на устойчивостта на секторно ниво.

SNI Logo

Инициатива за устойчиво земеделие (SAI)

Sustainable Agriculture Initiative (SAI) е платформа, чрез която над 120 членуващи компании и организации работят заедно за подобряване на устойчивите земеделски практики. Intersnack е част от работната група по култури на SAI и допринася за проекта SAI Almond.

SAI Logo