Intersnack Bulgaria

Етичен кодекс

Интегритетът и доверието са ключови фактори за нашия успех

Three people standing in front of a flipchart, a woman in a yellow pullover is presenting.

Етичен кодекс

Той определя нашия етичен и морален подход и обхваща седемте принципа, от които се ръководят всички, с които работим. Етичният кодекс ни гарантира, че спазваме всички приложими закони и разпоредби в страните по света, където оперираме.

Нашият Изпълнителен съвет гарантира, че в Intersnack Group се спазват водещите практики за добро корпоративно управление. 

Three people are sitting at a table discussing the Code of Conduct principles.

Принципите на нашия Етичен кодекс

  1. Произвеждаме качествен снакс съгласно най-високите стандарти.
  2. Винаги действаме почтено.
  3. Работим честно и в най-добрия интерес на Intersnack Group.
  4. Осъждаме всички форми на корупция.
  5. Отнасяме се справедливо към хората.
  6. Конкурираме се честно и зачитаме свободния пазар.
  7. Уважаваме околната среда и извършваме дейността си по социално отговорен начин. 
Formular pointed at with a finger.

Система за подаване на сигнали за нередности

Всеки, който забележи евентуално нарушение свързано със спазването на законодателството, политиките и/или бизнес принципите, може да ги докладва чрез уеб-базираната ни система за подаване на сигнали за нередности (поименно или анонимно). Системата е достъпна както за всички служители на Intersnack Group, така и за нашите клиенти, доставчици и бизнес партньори.

Достъп ТУК до нашата система за подаване на сигнали за нередности (защитен външен уеб-сайт). 

Научете повече

Our culture

Нашата култура

Нашата визия, мисия и ценности са водещи по отношение на нашата стратегия, служители и начина, по който работим заедно.

CEE Board

Нашето ръководство

Запознайте се с ръководството на Intersnack - опитен екип от международни мениджъри.

Устойчиво развитие

Изцяло сме ангажирани с един по-устойчив свят.