Intersnack Bulgaria

Социална отговорност

Макадамия

Първа реколта ядки макадамия на производители от Малави

A woman with pink bobble hat sits in front of a bush with macadamia fruits

Като част от нашия ангажимент за устойчиво снабдяване, Intersnack участва в локални проекти за създаване на по-прозрачни и устойчиви вериги за създаване на стойност. Централно място в това заема работата ни в подкрепа на местните земеделски стопани и преработватели, които да могат да получат достъп до националните и международните пазари.

Целта на тези местни проекти е да изиграят положителна и значима роля в изграждането на капацитет за устойчиво снабдяване на нашите продукти и да подпомогнат постигането на стратегическите ни цели. Пример за такъв местен проект е "Макадамия в Малави" - дългосрочно сътрудничество между Intersnack, нашия доставчик Sympany и Нидерландското министерство на външните работи и организацията "Помощ за развитие от хора за хора" (Development Aid from People to People) Малави.

Дългогодишен проблем за дребните земеделски производители в Малави беше, че те не разполагат с необходимите материали, знания и канали за продажба, за да отглеждат и продават ядки макадамия. Освен това, дългото време на изчакване преди събирането на реколтата се оказа значителна пречка. От засаждането на фиданка макадамия до брането на първите ядки минават седем години, след което дърветата не са пълноценни в продължение на още три до пет години.

Macadamia trees also improve the fertility and quality of the soil. Men work with tree seedlings

"Освен фиданките от макадамия, чрез този проект получих ценни знания за най-добрия начин за отглеждане на макадамия и за предотвратяване на болести по насажденията. Научих също така как да използвам земята по най-добрия начин, като отглеждам ядките заедно с други култури, например бобови растения."

Одета, участник в проект "Макадамия"

People stand in a large group on the macadamia field

Целта на този съвместен проект е да предложи на дребните земеделци нов източник на доходи. От началото на проекта през 2014 г., заедно с нашите партньори, помогнахме на редица земеделци да получат 300 000 дървета макадамия. До момента с този проект сме достигнали до 3000 земеделски стопани, от които 50% са жени.

Първоначалната ни целева дата за първата реколта беше 2022 г. Първите ядки от дърветата макадамия, обаче, бяха събрани предсрочно през 2020 г.

People in colorful clothes in Malawi stand in a row and pass macadamia tree seedlings to each other. On the right is the end of a truck from which the seedlings are unloaded.
Illustration of Shaking hands

Социална

отговорност

Ангажираме се непрекъснато да подобряваме условията на труд в нашите вериги за доставки. Чрез диалог и одити оценяваме всички проблеми и рискове. Активно работим с нашите доставчици, партньори и заинтересовани страни за подобряване на условията на труд, добивите на култури, качеството на продуктите и поминъка на земеделските стопани в нашите вериги за доставки.

Още истории за устойчиво развитие

Lentil Chips

Иновации

с които да задоволим нарастващото търсене на снакс

View of a hand, holding a sign with a recycling logo

Опаковки

Принос към кръговата икономика чрез подобряване на опаковките

Bird's eye view: Many colleagues in work clothes stand around a table in a meeting room and analyze figures together.

Лидери, които служат

За да постигнем ангажираност и съпричастност на служителите, бихме желали талантите на нашите служители да се развиват истински.