Intersnack Bulgaria

Отговорност към служителите

Лидери, които служат

Bird's eye view: Many colleagues in work clothes stand around a table in a meeting room and analyze figures together.

За да постигнем ангажираност и съпричастност на служителите, бихме желали талантите на нашите служители да се развиват истински. 

Лидерство в полза на служителите означава внимателно да се вслушаме във всеки глас и мнение, и да разберем как можем да подпомогнем всеки в неговия ежедневен работен процес, за да станем по-удовлетворени и ефективни. По този начин можем да разгърнем потенциала си и да постигнем своите бизнес цели.

През последните две години акцентирахме върху насърчаването на лидерството в полза на служителите във всяка една дейност в организацията. Подходът ни е съвсем прост: мениджърите се научават да задават правилните въпроси и да действат въз основа на отговорите. В цялата група на Intersnack лидерите прекарват на производтвената площадка всеки ден по два часа всеки. Това им дава в пъти повече възможности да общуват със служителите и да обсъждат работата им и всички проблеми, с които могат да се сблъскат, както и да се ангажират с тях лице в лице и на личностно ниво. Където е възможно, ръководителите обучават служителите как сами да разрешават проблеми. А ако това не е възможно, тогава включваме проблема в ясен план за действие за разрешаване на проблеми.

"Най-голямото постижение е подобрението на бизнес резултатите ни. Не като се фокусираме върху целите, а като се фокусираме върху хората. Ако дадете възможност на хората, резултатите няма да закъснеят."

Марчин Горлах, Управител на завода в Сломники, Полша

Happy employees stand around a man who stretches his arms into the camera

Управление на културната промяна
Регулярно провеждаме проучвания сред служителите в нашите дружества, за да получим обратна връзка за съпричастността на служителите и да разберем как разбират взаимоотношенията си със своя пряк ръководител. През 2020 г. нашите служители споделиха с нас редица полезни идеи. Ние ги изпълнихме, тъй като вярваме, че колкото повече идеи реализираме и действаме по тях; толкова повече идеи ще получим в бъдеще. Това ще подпомогне културната промяна в посока служителите. Радваме се да видим, че дружествата с най-високи резултати в нашите проучвания са тези, които предоставят най-добрите услуги на клиентите, най-добрите резултати в областта на безопасността на работа и най-високите резултати по отношение на качеството и производителността.

Our managers coach employees to resolves issues themselves.
Illustration of two people together.

Отговорност към

служителите

Нашите служители са в основата на успеха ни. Тяхното здраве и безопасност са от първостепенно значение и ние им помагаме да развиват своите таланти и да реализират пълния си потенциал. Ценим многообразието и насърчаваме ангажираността на нашите служители в местните общности. Екипната работа и сътрудничеството допринасят за ангажираността на служителите и положителната работна среда.

Още истории за устойчиво развитие

Lentil Chips

Иновации

с които да задоволим нарастващото търсене на снакс

View of a hand, holding a sign with a recycling logo

Опаковки

Принос към кръговата икономика чрез подобряване на опаковките

A woman with pink bobble hat sits in front of a bush with macadamia fruits

Макадамия

Подкрепяме дребни фермерски производители в Малави