Intersnack Bulgaria

Описание на длъжността:

Обхват на ролята: The Junior Brand Manager`s role in the Marketing department will take care about topics related to product portfolio, product positioning, price calculation, marketing support and Младши Бранд Мениджърът в Маркетинговия отдел ще се грижи за теми, свързани с продуктовото портфолио, продуктовото позициониране, изчисляването на цените, помощ в маркетинговите активности и кампании, комуникацията с доставчици и собствените марки.

Основни отговорности:

 • Осигуряване на подкрепа при прилагането на дигиталната стратегия (страници в социални медии/ канал в YouTube/актуализации на уебсайтове) в сътрудничество с агенцията

 • Управление на малки проекти, свързани с бранда от адаптирането до окончателното доставяне на комуникационни материали за Trade Marketing заедно със Старшия Бранд Мениджъра.Develop post campaign evaluation.

 • Оперативни задачи: проследяване на разходите по получени фактури с цел поддържане на разходите в бюджета

 • Изготвяне на различни отчети, специфични за маркетинговите дейности

 • BTL Ацтивности, като вземане на проби от потребители – участва в брифинг на агенциите и наблюдава изпълнението

 • Оказва помощ при актуализации на опаковки (редизайн) заедно с прекия началник и дизайнерската агенция; необходими са преводи от английски на български език

 • Извличане на данни и доклади:Nielsen

Изисквания:

 • Бакалавърска степен по Маркетинг, Бизнес или свързана област

 • 1-2 години опит в Бранд Мениджмънт/Маркетинг, на позиция Младши Бранд Мениджър или стажант

 • Умения за анализ на данни; Познаването на Nielsen е плюс plus

 • Дигитално разбиране

 • Способност да работи със смесени функционалности: с колеги от „Продажби“ и „Маркетинг“ отдели

 • Мислене, ориентирано към решения

 • Силни комуникативни умения

 • Умения за управление на проекти

София

Мениджмънт

Mладши Brand Manager