Социална отговорност

Социална отговорност

В Интерснак приемаме социалната отговорност много сериозно, както в нашите вериги за доставки, така и в местните общности, с които работим.

Нашият фокус е върху

  • Етичен източник
  • Подход на веригата за създаване на стойност
  • Произход и развитие на доставчика

Тук вижте примери какво сме постигнали до момента

Етичен източник

Ангажирани сме да правим постоянно подобрения в условията на труд в страните, където се произвеждат нашите суровини. Развиването на социалното качество по нашата глобална верига на доставки е ключова наша цел. Ето защо ние искаме нашите доставчици по целия свят да бъдат оценени спрямо ETI Base Code, международно признат кодекс на трудовата практика, ръководен от Инициативата за етична търговия (ИЕТ).

Подход на веригата за създаване на стойност

Отдаваме голямо значение на развитието на трайни и устойчиви взаимоотношения с нашите доставчици и заинтересовани страни. За ефективното справяне със сложните предизвикателства в нашата верига за доставки са необходими огромни екипни усилия от доставчици, правителство и гражданско общество. Ето защо, ние се ангажираме с различните заинтересовани страни, за да използваме креативността, знанията и ресурсите, за да направим положителен принос за обществото, като същевременно създаваме стойност за нашата компания.

Произход и развитие на доставчика

През последните няколко години се ангажирахме с проекти, подобряващи поминъка на общностите в Африка и Латинска Америка, създавайки по-прозрачни вериги за създаване на стойност и подкрепяйки местните фермери и преработватели в получаването и поддържането на достъп до най-взискателните пазари. Това може да включва:

  • подобряване на капацитета и ефективността на дейностите на нашите доставчици чрез предоставяне на знания, обучение и достъп до техническа поддръжка.
  • работа с партньори в диалога със заинтересованите страни за изграждане на капацитет в региона, в който се отглеждат нашите продукти.
  • изграждане на ефективността на нашите вериги за доставки по отношение на проследимостта, минимизирането на риска и качеството.
  • тестване и разработване на прилагането на устойчиви стандарти.
  • подпомагане на фермерски кооперативни предприятия.

За да постигнем подобрения и прозрачност в нашата верига за доставки, ние работим заедно с различни заинтересовани страни, включително правителствени органи, НПО и сертифициращи организации. Някои от партньорите, с които работим са:

Плановете ни за бъдещето

Подобно на други компании, които зависят от суровините, ние сме изправени пред променяща се търговска среда, тъй като наличността на стоки, разходите за енергия, регулациите и нагласите на потребителите непрекъснато се развиват. Ние сме отдадени на разбирането и реагирането на промените в нашата среда, с фокус върху хората, планетата и печалбата.

Не можем да направим това сами. Поддържането на устойчиви взаимоотношения с нашия доставчик и заинтересованите страни са ключови за успешното прилагане на нашите ценности по веригата на доставки.

Това е пътуване на непрекъснато усъвършенстване, което подкрепяме чрез различни средства и участие по веригите за доставки.