Отговорност към служителите

Отговорност към служителите

За нас е изключително важно служителите ни да се чувстват добре в Интерснак и да им харесва работата в нашия екип. Отговорността към служителите е основна част от корпоративната ни философия и култура. Тя покрива три основни аспекта:

  • Професионално развитие
  • Безопасни условия на труд и грижа за здравето
  • Открита комуникация

Тук вижте примери какво сме постигнали до момента

Започваме от нас самите

Ние не изискваме от доставчиците си нищо, което самите ние не предлагаме. За да сме сигурни, че всички отговаряме на най-високи стандарти, работим с международно признатата одиторска фирма SGS, която извършва социални одити на базата на стандартите от Инициативата за етична търговия във всичките ни бази.

Обучение и развитие

Вярваме, че предоставянето на възможност на служителите да реализират пълния си потенциал не само увеличава общото удовлетворение и щастие на служителите; това също ни помага да елиминираме устойчиво загубите и да подобрим процесите на производство и верига на доставки. Това е философията на Intersnack Work System (IWS) - нашата програма за непрекъснато усъвършенстване, която прилагаме във всички наши офиси по стандартизиран начин и по този начин установяваме „един начин на работа“. IWS интегрира най-добрите практики от традиционните инструменти за непрекъснато усъвършенстване като Lean Six Sigma или Total Productive Maintenance and Organizational Development. По този начин IWS ще доведе до подобрения в областта на качеството, здравето и безопасността.

Здравето е на първо място

Постигнахме много високо ниво на стандарти за здраве и безопасност във всички наши производствени мощности. Заявяваме намерението си да надграждаме този успех и да продължим да правим подобрения. Всички наши фабрики са сертифицирани по OHSAS 18001 или ISO 450001, стандарти за управление на здравето и безопасността на труда и са установили интегрирано отчитане на KPI.

Прозрачност при комуникацията

Интерснак публикува няколко вътрешни бюлетина, включително бюлетин IWS, бюлетин Project One и бюлетин за устойчиво развитие. Последният се фокусира върху специфични проекти за устойчивост, предизвикателства и постижения, за да стимулира обмена между нашите различни бизнес локации. Също така поддържаме онлайн база данни, за да споделяме най-добрите практики в управлението на околната среда и да се учим един от друг. Това не само ни помага да оптимизираме процесите, възможността да говорим също насърчава ангажираността на служителите.