Нашият Етичен кодекс

Нашите разбирания за етично, морално и законосъобразно поведение са очертани в нашия Етичен кодекс. Съставили сме седем принципа, които очертават основните насоки на поведение и работа за всички нас в Интерснак. Програмата ни за съответствие има за цел да гарантира съответствие с всички приложими закони и разпоредби.

За въпроси, моля свържете се с Ръководния екип на отдел „Риск и спазване на стандартите“ на Интерснак Груп:

 
 

 Етичен кодекс

Ако имате въпроси или притеснения свързани със спазването на изискванията, можете да се свържете с отдел „Риск и спазване на изискванията“ в Интерснак Груп чрез имейл: compliance (at) intersnackgroup.com

Всеки, който забележи нарушения на закони, фирмени политики или бизнес принципи, може да използва системата за подаване на сигнали за нарушения, за да подаде сигнал по име или анонимно. Тази възможност е на разположение както на служителите, така и на трети страни, например клиенти, доставчици и бизнес партньори.

Към системата за докладване на сигнали за нередности (защитен, външен уебсайт): https://www.bkms-system.com/intersnackgroup/ 

       Принципите на нашия Етичен кодекс